ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

12 Μαΐ 2013

Ειρωνικές προβλέψεις Κομισιόν για Ελλάδα: Αναμένει "ανάκαμψη", δηλαδή ύφεση 4,2% στο τέλος του 2013

"Ανάκαμψη" στο τέλος του 2013 αναμένει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις πλέον αισιόδοξες οικονομικές της προβλέψεις, για την περίοδο 2012-2014 στις χώρες της ΕΕ , οι οποίες δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι η "ανάκαμψη" του βλέπει η Κομισιόν αφορά την αναμενόμενη υποχώρηση της ύφεσης στο 4,2% για το 2013, από το 6,4% του 2012!Στο 4,2% αναμένεται να υποχωρήσει η ύφεση, στην Ελλάδα, το 2013 από 6,4% το 2012, ενώ ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται το 2014, σε ποσοστό 0,6%, σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες. Στις ενδιάμεσες προβλέψεις του Φεβρουαρίου, η Επιτροπή προέβλεπε ύφεση 4,4% το 2013 και ανάκαμψη 0,6% το 2014.

Αρνητική θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται από το 27%, όπως προβλέπεται για το 2013, το ίδιο ανέφεραν και οι προβλέψεις του Φεβρουαρίου, ενώ μικρή μείωση θα παρατηρηθεί, από το 2014, με 26 %, σε σχέση με το 25,7% στις προβλέψεις του Φεβρουαρίου.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο 3,8% το 2013 από 10% το 2012, σε σχέση με το 4,6% για το 2013 σύμφωνα με τις προβλέψεις του Φεβρουαρίου, και στο 2,6% το 2014, σε σχέση με το 3,5% στις προηγούμενες προβλέψεις.

Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι από 156,9% το 2012 θα αυξηθεί στο 175,2% το 2013, σε σχέση με το 175,6% σύμφωνα με τις προβλέψεις του Φεβρουαρίου, και στο 175% το 2014, σε σχέση με το 175,2% που ανέφεραν οι εκτιμήσεις του Φεβρουαρίου. Θετική εξέλιξη, είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ο οποίος από 1% το 2012 θα εξελιχθεί σε αποπληθωρισμό τόσο το 2013 (-0,8%) όσο και το 2014 (-0,4%).
Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της για την Ελλάδα με τίτλο «Συρρίκνωση της οικονομίας σε συνδυασμό με ανάκαμψη της εμπιστοσύνης» και υπότιτλο «Θα είναι το 2013 η τελευταία χρονιά της ύφεσης;», η ευρωπαϊκή κυβέρνηση επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα εισήλθε στην έκτη συνεχή χρονιά ύφεσης το 2013, η ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του έτους, χάρη στην τόνωση της εμπιστοσύνης και της βελτίωσης της ρευστότητας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά την ύφεση, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα βασίζεται ,κυρίως, στην εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων, στην αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν πρόσφατα, καθώς και στα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Επίσης, κατά την Κομισιόν, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης συμβάλλει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η επιστροφή των καταθέσεων και η επιστροφή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα των εκταμιεύσεων των δόσεων από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ύφεση θα συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, φτάνοντας το 2013 στα επίπεδα του 4,2%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και οι περικοπές μισθών και κοινωνικών παροχών, ασκώντας πιέσεις στην ιδιωτική κατανάλωση. Όσον αφορά στις επενδύσεις, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να έχουν «μειωμένες επιδόσεις», βραχυπρόθεσμα, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου αναμένεται να φτάσει το 4% του ΑΕΠ το 2013, αλλά η ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για μεγάλα προγράμματα αναμένεται να μετριάσουν τους περιορισμούς στη ρευστότητα. Η Επιτροπή τονίζει, εξάλλου, ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η συνολική σταθεροποίηση της οικονομίας θέτουν τις προϋποθέσεις για επιστροφή των κεφαλαίων στην Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα η εσωτερική ζήτηση αναμένεται πως θα ανακάμψει και πάλι το 2014 και την ίδια χρονιά ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να φτάσει το 0,6%.
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή τονίζει ότι αυξήθηκε απότομα φτάνοντας το 24,3% το 2012 και εκτιμά πως θα σημειωθεί περαιτέρω αύξηση στο 27% το 2013, καθώς η πτώση της συνολικής ζήτησης ακυρώνει τις μειώσεις στο κόστος εργασίας. Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους μισθούς έχουν ήδη συμβάλει στην απότομη μείωση του κόστους εργασίας και έχουν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Επομένως η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 26% το 2014 καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει.

Παράλληλα αναμένεται πως το 2013 θα υπάρξει ενίσχυση των εξαγωγών, ενώ πτωτική θα είναι και η πορεία του πληθωρισμού. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία, η Επιτροπή επισημαίνει πως η κατάσταση θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Σημειώνεται, επίσης, ότι με βάση τα μέτρα που ελήφθησαν το Νοέμβριο του 2012 αναμένεται πως η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής εφαρμογής του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία θα υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2013, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο έλλειμμα, όμως, ο αντίκτυπος στο δημόσιο χρέος θα είναι οριακός, καθώς έχουν ήδη υπολογιστεί τα ποσά για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2014 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, χάρη στην εφαρμογή των μέτρων σταθεροποίησης τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά και χάρη στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το δημόσιο χρέος αναμένεται μεν να αυξηθεί το 2013, αλλά από το 2014 και μετά προβλέπεται μείωση με επιταχυνόμενους ρυθμούς, χάρη στη βελτίωση των δημόσιον οικονομικών στοιχείων και χάρη στην επιστροφής της ανάπτυξης. Στα θετικά σημεία περιλαμβάνονται επίσης η ισχυρή επιστροφή της εμπιστοσύνης, αλλά και η ενίσχυση της ρευστότητας, «εξελίξεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτερη ανάκαμψη από την προβλεπόμενη», επισημαίνει η Επιτροπή. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους πιθανούς κινδύνους, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι αποκλίσεις εφαρμογής πολιτικής θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη.

Πηγή: avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ