ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1 Οκτ 2013

Σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης της β φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίαςαπορριμμάτωνΕίχαμε επισημάνει έγκαιρα ως ΣΥΡΙΖΑ ότι η διαχείριση των σκουπιδιών της Πάτρας αποτελεί πεδίο σύγκρουσης συγκεκριμένων συμφερόντων που βλέπουν ευκαιρίες πλουτισμού. Τα αδιέξοδα των προηγούμενων σχεδιασμών από την πλευρά της δημοτικής αρχής οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατασκευή ενός εργοστασίου υπερτιμημένου τόσο στην κατασκευή όσο και στη διαχείριση προς όφελος των κατασκευαστών αλλά και περιβαλλοντικά επιζήμιου. Τα τεύχη δημοπράτησης της Β΄ φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή του που είδαν το φως της δημοσιότητας εγείρουν σημαντικά ερωτήματα που μένουν χαρακτηριστικά αναπάντητα από την πλευρά του Δήμου Πατρέων.Το Νοέμβρη του 2012 ελήφθησαν αποφάσεις των 2 συνδέσμων 3ης και 4ης Δ.Ε. με τις οποίες αναθέτουν στο Δήμο Πάτρας την αρμοδιότητα όχι μόνο να εκτελέσει το έργο αλλά και να εισπράττει τέλη από τους Δήμους, να παρακολουθεί την Ιδιωτική Εταιρεία για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας (που από την προκήρυξη μαθαίνουμε ότι ανέρχεται «ενδεικτικά» σε 27 (!) χρόνια). Παρόλα αυτά στην προκήρυξη (σημείο 1.6) αναφέρεται η ένταξη των δύο Δ.Ε. ως πιθανότητα!!! και ο ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας των απορριμμάτων και συνεπώς του μεγέθους της επένδυσης αφήνεται για …την επόμενη φάση. Για ποιο λόγο; Δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους συνδέσμους των Δήμων της Αχαΐας και τον Δήμο Πάτρας;


Αφού δεν είναι προσδιορισμένη η ποσότητα των απορριμμάτων για τα οποία θα κατασκευαστεί το έργο πώς είναι δυνατόν να προσδιορίζεται το κατασκευαστικό κόστος της μονάδας; Και κατά συνέπεια, με ποια κριτήρια εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση λόγω ΣΔΙΤ ύψους 25.000.000€ χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης προϋπολογισμός του έργου που θα κατασκευαστεί; Τι έκταση θα έχουν οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν; Οι όροι δόμησης του ακινήτου του Φλόκα θα καλύπτουν τις ανάγκες, και αν όχι πότε θα μελετηθεί το ζήτημα αυτό;


Η ποσότητα των απορριμμάτων αναφέρεται ενδεικτικά (!) ως 150.000 τόνους ετησίως. Ενδείξεις για την σταδιακή αύξηση της ανακύκλωσης και συνεπώς την μείωση των απορριμμάτων στα 27 ενδεικτικά χρόνια που θα λειτουργεί η μονάδα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 103 εκατ. δεν διαθέτει ο Δήμος Πάτρας; Και αν ναι, γιατί δεν τις περιλαμβάνει πουθενά; Θα φτιάξουμε πρώτα μια τεράστια επένδυση και μετά θα ψάχνουμε σκουπίδια για να την τροφοδοτούμε; Στην περίπτωση της Πάτρας, όπως και στην Αττική, γίνεται διάλογος με συμφωνημένη ποσότητα ΑΣΑ (150.000 τονοι) γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τους περιβαλλοντικούς στόχους του Δήμου όσον αφορά την Ανακύκλωση. Καμία αναφορά δεν γίνεται πάντως ακόμα για τα βιομηχανικά απόβλητα και για το αν θα έχει όφελος ο Δήμος από διαχείριση ‘’εισαγόμενων’’ απορριμμάτων .


Καλούμε το Δήμο της Πάτρας να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα πριν προχωρήσει στην επόμενη φάση που θέτουν ευθέως ζήτημα συνέχισης του έργου με αυτή τη μέθοδο αφού υποθηκεύεται το μέλλον της Πάτρας για τα επόμενα τριάντα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ