ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

23 Μαρ 2013

Ο υφ. Παιδείας δε "βλέπει" αντιδράσεις στο σχέδιο Αθηνά- Τι είπαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

«Εάν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ είχαν αδιαφορήσει, είχαν αντιδράσει, είχαν αδρανήσει, εάν είχαν δημιουργήσει θεσμικά αναχώματα απέναντι στο σχέδιο «Αθηνά», θα το γνωρίζαμε. Θα το γνώριζε η Βουλή. Θα το γνώριζε η κοινωνία. Θα το γνώριζε η πανεπιστημιακή κοινότητα».

Τα παραπάνω είπε χθες στη Βουλή ο υφπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το Σχέδιο Αθηνά, και σημείωσε:


«Αντ’ αυτού τι είχαμε; Ανταπόκριση όλων των Ιδρυμάτων. Ο κύριος Υπουργός το είπε προηγουμένως, αλλά χρειάζεται να δούμε πώς διατυπώθηκε αυτή η ανταπόκριση. Ανταπόκριση των Συγκλήτων. Ανταπόκριση των πρυτανικών Αρχών. Ανταπόκριση των συμβουλίων των Ιδρυμάτων, όπου υπήρχαν. Ανταπόκριση με προτάσεις, οι οποίες δεν έγιναν άπαξ, δεν έγιναν μια φορά, όταν πήγε το σχέδιο «Αθηνά». Οι προτάσεις αυτές ακολούθησαν το διάλογο των Ιδρυμάτων. Πολλές φορές τα Ιδρύματα ήρθαν με εναλλακτικές προτάσεις, με διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες ακολουθούσαν τις συζητήσεις των Αρχών των Ιδρυμάτων αυτών με το Υπουργείο.

Εάν υπήρχε αντίδραση ή, αν θέλετε, ακόμα και μερική αντίδραση, αυτό θα είχε διατυπωθεί κατά τρόπο ξεκάθαρο, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν και στις γνώμες Συγκλήτων και στις γνώμες των πρυτανικών Αρχών και στις συζητήσεις οι οποίες έγιναν».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι απεργία πείνας έχουνε κάνει…

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε, ό,τι λέμε εδώ μέσα, καταγράφεται στα Πρακτικά και όποιος τα λέει αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγομένων του.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Δεν είναι, λοιπόν, μόνο το θέμα ορισμένων κινήσεων, τις οποίες, εάν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι πάνω απ’ όλα ότι στα Ιδρύματα στα οποία έγιναν αλλαγές –και κατανοώ ότι σε ορισμένα η διοίκηση καταργήθηκε και όχι τα τμήματα, γιατί δεν ήταν αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα, ήταν Ιδρύματα, τα οποία είχαν ως διοίκηση διοικούσα επιτροπή- υπήρξαν εναλλακτικές προτάσεις.

Ακόμα και σε αυτά τα Τμήματα έβγαλαν αποφάσεις οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Άρα, η διαδικασία δεν ήταν μόνο νόμιμη, αλλά και νομιμοποιημένη μέσα από τη συμμετοχή των συγκεκριμένων Ιδρυμάτων στο διάλογο, με αποκλίνουσες ενδεχομένως ορισμένες φορές γνώμες. Δεν σας λέω ότι υπήρξε απόλυτη συμφωνία στα πάντα. Υπήρξε συμμετοχή και στην τελική πρόταση του Σχεδίου «Αθηνά» με νέες προτάσεις που συνδιαμόρφωσαν το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος.

Ο κ. Κουράκης προηγουμένως αναφέρθηκε στο άρθρο 32. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα παρερμηνείας του συγκεκριμένου άρθρου. Γιατί; Πράγματι το άρθρο 32 μιλάει για τα προγράμματα σπουδών, επειδή ο ν. 4009 έχει καταργήσει το Τμήμα.

Τι έχει γίνει στο μεταξύ; Το Τμήμα επανήλθε με το ν.4076. Το Τμήμα είναι η βασική ακαδημαϊκή μονάδα η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Πότε γίνεται αυτό σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ; Η διαδικασία αρχίζει από τον Απρίλιο, το Μάιο και ετοιμάζεται το πρόγραμμα σπουδών της επόμενης χρονιάς. Άρα, υπάρχει γνώση ήδη για τις αλλαγές.

Αυτό συνδέεται –πολύ σωστά το είπατε- με το εάν μπορούμε ή όχι σήμερα να μιλήσουμε για κατευθύνσεις. Θα μιλήσω και για την τροπολογία. Ξέρουμε….

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άρα, είναι άδεια πουκάμισα αυτά, αν δεν έχετε τα προγράμματα σπουδών.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Τα προγράμματα σπουδών, κύριε Πρόεδρε, επανεξετάζονται κάθε χρόνο. Τα Τμήματα είναι υποχρεωμένα να επανεξετάσουν το πρόγραμμά τους κάθε χρόνο και να επιφέρουν ή όχι αλλαγές. Έχουμε προγράμματα σπουδών Τμημάτων που ξεκινούν χωρίς κατευθύνσεις και θεσμοθετούν κατευθύνσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτό γίνεται σε όλα τα Πανεπιστήμια.

Αυτή η τροπολογία είχε κατατεθεί –απλώς το θυμίζω για την ιστορία- μαζί με την ΑΔΙΠ. Η ΑΔΙΠ έγινε σχέδιο νόμου διότι έτσι εκρίθη. Η τροπολογία αυτή έρχεται την Τρίτη μαζί με το σχέδιο νόμου για την ΑΔΙΠ που αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θα ήθελα να πω κάτι επ’ αυτού. Ακούστηκαν φωνές αντίδρασης ως προς το περιεχόμενο της τροπολογίας. Θα έχουμε φαντάζομαι την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Η τροπολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας από το πρώτο εξάμηνο κατευθύνσεων σε μεγαλύτερα Τμήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Θέλω να ρωτήσω κάτι για το οποίο νομίζω ότι η απάντηση είναι αρκετά ευνόητη ή αυτονόητη. Δεν έχει προτείνει κανένα Τμήμα και κανένα Πανεπιστήμιο να διαχωρίζεται η εισαγωγή των φοιτητών από το πρώτο εξάμηνο; Δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα, ανεξαρτήτως της διαδικασίας νομοθετικών αλλαγών που έρχονται; Δεν μιλάω μόνο για ορισμένα Πανεπιστήμια ή ορισμένα Πολυτεχνεία. Όλη η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ακουμπάει απολύτως τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η ερώτηση αυτή δεν είναι ρητορική, διότι πράγματι υπάρχει σε πολλά πανεπιστήμια πρόταση έτσι ώστε από το πρώτο εξάμηνο να διαχωρίζονται οι κατευθύνσεις. Τότε γιατί να ανήκουν στο ίδιο Τμήμα; Αυτή είναι η ερώτησή σας.

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Βεβαίως. Γιατί;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Διότι τις περισσότερες φορές τα Τμήματα αυτά έχουν κατοχυρώσει ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο επιτρέπει να ισχυροποιείται το πτυχίο και η κατεύθυνση λειτουργεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις ως εξειδίκευση. Αυτό γίνεται και στα τουριστικά επαγγέλματα, λειτουργεί ως εξειδίκευση. Κατοχυρώνεται στο πτυχίο η Σχολή, το Τμήμα και η κατεύθυνση.

Αν λοιπόν –και τελειώνω με αυτό γιατί έχει σημασία- σήμερα το πρόβλημα είναι αν θα ψηφιστεί ή όχι η συγκεκριμένη τροπολογία, εγώ θα ρωτούσα το εξής: Δεν θα ψηφιστεί η τροπολογία για να τιμωρήσετε ποιον; Τους μαθητές;

Για να τιμωρήσετε ποιους, τελικά, δεν θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία; Αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να ξέρουν και να έχουν ξεκάθαρη άποψη για το μηχανογραφικό, που διαβάζουν ότι όπου λέει «κατεύθυνση» σημαίνει ότι μπαίνουν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν τις σπουδές τους, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία ανάγκη διασαφήνισης κατόπιν;

Νομίζω ότι αυτό θα ήταν άδικο όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά για την ιδέα, που είμαι σίγουρος ότι έχει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, για την υπεράσπιση του δημοσίου Πανεπιστημίου και των διαδικασιών εντός αυτού.

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Και δωρεάν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάει η δωρεάν Παιδεία.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Βεβαίως, του δημοσίου δωρεάν Πανεπιστημίου.

Κι αν σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει αμφισβήτηση ή αντίδραση, τις περισσότερες φορές δεν προέρχεται από τα Πανεπιστήμια, δεν προέρχεται από τα ΤΕΙ. Προέρχεται από καλώς εννοούμενα -και το υπογραμμίζω, από καλώς εννοούμενα- τοπικά κριτήρια, στα οποία, όμως, δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε ακαδημαϊκά, κοινωνικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το γνωστικό περιεχόμενο των σπουδών. Αυτά τα κριτήρια είναι υπέρτερα.

Καταλαβαίνω τις τοπικότητες, αλλά ο χάρτης ο οποίος αρχίζει να αλλάζει –λέω, αρχίζει να αλλάζει- δεν δίνει αυτή τη στιγμή παρά μόνο το στίγμα μιας αφετηρίας. Και θεωρώ ότι ως πρώτη φάση θα προετοιμάσει την αυτενέργεια των Πανεπιστημίων.

Επειδή στην Αίθουσα υπάρχουν πανεπιστημιακοί, γνωρίζετε τι συζητούν αυτή τη στιγμή και πώς με δική τους πρωτοβουλία τα Ιδρύματα θα διαμορφώσουν συνθήκες συνεργασίας μεταξύ τμημάτων, διαμορφώνοντας κινητικότητα φοιτητών, διαμορφώνοντας κινητικότητα καθηγητών, όχι επειδή υπάρχει το μνημόνιο, αλλά γιατί το ελληνικό Πανεπιστήμιο αλλάζει, όπως έχουν αλλάξει όλα τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης όπου δεν υπήρχε μνημόνιο.
 
Πηγή: esos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ